به وبسایت ذهن نو خوش آمدید

متن ساختگی  نامفهوم

تخصص ما

تعامل صمیمانه و موثر با کودکان
کشف استعدادهای برتر و تقویت آنها
آموزش محاسبات ذهنی با بازیهای جذاب و هیجان انگیز
متن آزمایشی
متن آزمایشی
متن آزمایشی

آشنایی با کادر آموزشگاه

 متن ساختگی

شیلر فتاحی

شیلر فتاحی

مربی

متن آزمایشی

رویا سیاحی

رویا سیاحی

مربی

متن آزمایشی

علی علوی

علی علوی

مدیر شعبه

متن آزمایشی