راهیابی دو تن از دانشجویان کاشانی به مسابقات جهانی

/
رییس موسسه ذهن نو گفت: مسابقات کشوری محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه …